بازدید هیئت مدیره و بازرسین از آخرین پیشرفت های پروژه آرتمیس

 
              
بازدید هیئت مدیره و بازرسین از آخرین پیشرفت های پروژه آرتمیس     
  

هیئت مدیره و بازرسین جدید اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا، با حضور در محل اجرای پروژه آرتمیس، ضمن بازدید از این پروژه، در جریان روند اجرای آن قرار گرفتند.

در این بازدید، مدیران و معاونان بخش های مختلف اتحادیه، هئیت های مدیره و بازرسی را همراهی کرده و توضیحاتی را در خصوص جزئیات اجرایی پروژه آرتمیس ارائه دادند.

اعضای هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه، پس از بازدید از قطعات بزرگترین مجتمع تجاری اداری شمال دریاچه چیتگر، در دفتر معاونت اجرایی اتحادیه رسا حضور یافتند.

در این جلسه که معارفه هیئت مدیره و بازرسین جدید اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا به مدیران و معاونت های این اتحادیه نیز بود، تیم اجرایی پروژه آرتمیس آخرین اطلاعات درباره برنامه زمان بندی اجرای پروژه آرتمیس، سرعت آن، نحوه و کیفیت اجرا را ارائه کردند.

/ 0 نظر / 16 بازدید