نصب پارت سوم از اسکلت قطعات سوم و چهارم پروژه آرتمیس

معاون اجرایی اتحادیه رسا همچنین از ساخت پارت سوم از اسکلت بلوک T5و پارت چهارم از بلوک T1و T2شامل طبقات اول، دوم و سوم تجاری این بلوک ها، در کارخانجات پیمانکار خبر داد.

وی تصریح کرد: همزمان با تولید سه برابری اسکلت و افزایش حجم کاری در پروژه، بر تعداد نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز نیز افزوده شده است.

مهندس آتش جام با تاکید بر اینکه تولید نزدیک به هشت هزار تن اسکلت در طول سه ماه، جهش در همه جبهه های کاری را می طلبد، گفت: در این راستا نیروهای نصاب اسکلت و نیروهای انسانی مربوط به بخش ابنیه افزایش یافته اند.

وی افزود: همچنین ورود این مقدار اسکلت به سایت پروژه و نصب آن، ابزار و ماشین آلات بیشتری را نیز می طلبد که برای این منظور تامین تاور، جرثقیل، ابزارآلات نصب و سایر الزامات مکانیکی متناسب با نیاز پروژه در دستور کار قرار گرفت.

معاون اجرایی اتحادیه رسا با اشاره به وجود 10 خط تولید اسکلت فعال برای تامین سازه پروژه آرتمیس، گفت: تا پیش از شهریور ماه امسال، پروژه آرتمیس پنج خط تولید اسکلت داشت که این تعداد هم اکنون دو برابر شده است.

وی متوسط تولید اسکلت در هر خط را ماهانه 200 تن اعلام کرد و افزود: مقرر شده است که در مهرماه دو هزار، در آبان ماه، سه هزار و 500 و در آذر ماه، دو هزار و 500 تن اسکلت تولید و نصب شود.

وی با بیان اینکه در مجموع تا پایان پاییز باید نزدیک به هشت هزار تن اسکلت برای پروژه آرتمیس تولید شود، تصریح کرد: ساخت این میزان اسکلت در سه ماه و ورود آن به سایت پروژه، رکورد بزرگی است که برای تحقق آن باید یک سرعت همه جانبه در اجرا صورت گیرد.

/ 0 نظر / 71 بازدید