بازگشت میلیاردها ریال منابع مالی به پروژه آرتمیس

بازگشت میلیاردها ریال منابع مالی به پروژه آرتمیس

       

معاون بازرگانی اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا از بازگشت و صرفه جویی های میلیاردی در پروژه تجاری اداری آرتمیس با مدیریت بهینه ماشین آلات صنعتی خبر داد.

مهندس ابوالفضل گلشاهی در این خصوص اظهار داشت: طبق جدولی که قبلا طراحی شده بود، باید برای ساخت پنج قطعه پروژه، 15 تاورکرین تامین می شد؛ در حالی که اتحادیه تا پایان سال گذشته تنها 11 تاورکرین را تامین کرده بود.

وی ادامه داد: در طراحی جدید، 10 تاور برای قطعات پیش بینی شد و برنامه ریزی برای استفاده از تاورها هم اکنون به گونه ای ست که اجرای پروژه با 10 تاور به سرعت در حال انجام است.

معاون بازرگانی اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا بیان کرد: طراحی جدید برای استفاده از تاورها در قطعات، نه تنها مجموعه را از خرید چهار تاور دیگر بی نیاز کرد، بلکه این امکان را نیز فراهم کرد که معاونت بازرگانی، یکی از تاورها را فروخته و درآمد حاصل از آن را به اجرای پروژه تزریق کند.

وی با اشاره به استفاده از تاورکرین های "k3030" با ظرفیت 12 تن در پروژه، گفت: برای جابه جایی قطعاتی که وزن آن ها بیشتر از ظرفیت تاورها باشد از جرثقیل استفاده می شود که با سیاستگذاری های مناسب، نیاز به جرثقیل بسیار کمتر شده است.

گلشاهی با بیان اینکه هزینه اجاره هر جرثقیل روزانه 70 تا 80 میلیون ریال است، تصریح کرد: با افزایش طول فلش تاور، ارتفاع دادن آن و مدیریت نصب اسکلت، نیاز به جرثقیل در ماه های اخیر به یک پنجم کاهش یافته که صرفه جویی عمده ای را برای پروژه به همراه داشته است.

وی در ادامه اظهار داشت: تدابیر لازم برای پیشگیری از هرگونه هزینه کردهای غیرضروری در پروژه اندیشیده می شود که برای مثال می توان به خاک ریزی پشت دیوارهای حائل در بلوک ها اشاره کرد.

معاون بازرگانی اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا با اشاره به اینکه پروژه هم اکنون در مرحله خاک ریزی پشت دیوارهای حائل بلوک هاست، افزود: به جای خرید خاک و صرف هزینه برای آن، خاک مورد نیاز برای پر کردن دیوارهای بلوک ها، از پروژه های اطراف که در مرحله خاک برداری هستند، تامین می شود و نه تنها هزینه ای برای پروژه به همراه ندارد، بلکه پروژه مبدا، هزینه انتقال خاک اضافی خود را به اتحادیه پرداخت می کند.

وی تاکید کرد: این اقدامات در ماه های اخیر، ضمن صرفه جویی های میلیاردی برای پروژه، با باز کردن گلوگاه های مختلف، به سرعت و کیفیت اجرای پروژه نیز افزوده است.

/ 0 نظر / 19 بازدید