جداسازی روزانه 600 کیلو پسماند خشک با همکاری شهرداری و اتحادیه رسا

 

              
جداسازی روزانه 600 کیلو پسماند خشک با همکاری شهرداری و اتحادیه رسا     
  

با همکاری نزدیک شهرداری ناحیه چهار منطقه 22 و اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا در اجرای موفق طرح پسماند، روزانه 600 کیلو گرم پسماند خشک در مجتمع های مسکونی پارسیا جداسازی می شود. شهرداری منطقه 22، به مدت چهار سال است که هر سال طرح پسماند را به منظور فرهنگسازی برای جداسازی زباله های خشک و تر در یکی از محله های منطقه به اجرا می گذارد. شهرک شهید باقری، واحدهای مسکونی نمونه سپاه و محله سروستان، محله هایی هستند که از سال 89 تا 91، این طرح در آن ها اجرا شده است. طرح پسماند امسال در چهارمین سال اجرای خود با همکاری شهرداری و اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا در واحدهای مسکونی پارسیا اجرا شد. به دنبال اجرای آن، آموزش های مربوط به جداسازی پسماند از ابتدای امسال، به صورت چهره به چهره و از طریق بسته های آموزشی به حدود 1200 خانوار مجتمع های مسکونی پارسیا ارائه شد. مسئول بازیافت شهرداری ناحیه چهار در مورد نتیجه اجرای این طرح در مجتمع های مسکونی پارسیا، گفت: در همه چهار سالی که این طرح اجرا شده است، امسال بیشترین بازدهی و موفقیت را داشته است. مهندس مهدی جمالی با تاکید بر اینکه 90 درصد از موفقیت طرح به دلیل همکاری مثبت بین شهرداری و اتحادیه رسا بوده است، افزود: با وجود اینکه کمتر از سه ماه از اجرای این طرح در واحدهای مسکونی پارسیا می گذرد، روزانه 600 کیلو پسماند خشک شامل نان خشک، کاغذ و پلاستیک از این واحدها تحویل گرفته می شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه روزانه هر شهروند 800 گرم پسماند تولید می کند که 200 گرم آن، پسماند خشک است، می توان مقدار پسماند خشکی که روزانه از واحدهای مسکونی پارسیا تحویل گرفته می شود را از 600 کیلوگرم به یک تا دو تن رساند. مسئول بازیافت شهرداری ناحیه چهار همچنین گفت: به دنبال اجرای طرح پسماند در واحدهای مسکونی پارسیا، مخزن های دوقلوی تفکیک زباله به خانوارها تحویل داده می شود. وی افزود: این اقدام در حال حاضر در بلوک یک واحدهای مسکونی پارسیا انجام شده و در صورت استقبال، مخزن های تفکیک زباله در اختیار تمام بلوک ها قرار خواهد گرفت. به مناسبت موفقیت شهرداری و اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا در اجرای مثمر ثمر طرح پسماند، عصر دیروز جشنی در محوطه مجتمع های مسکونی پارسیا، برگزار شد.

/ 0 نظر / 36 بازدید